Recovery indebærer, at borgeren gennem adgang til menneskelige, materielle og uddannelsesmæssige ressourcer kan udvikle mening og nye måder at forstå og håndtere situationer på, så borgeren kan acceptere og integrere erfaring fra situationer, der tidligere har voldt problemer, som kan have vist sig kropsligt, psykologisk, socialt og spirituelt”
Topor et al. 2020

Undervisningen på Recovery kurserne i Herning har til formål at præsentere et udbud af ”livsredskaber”, som den enkelte kursist kan omsætte i sin hverdag.
Et vigtigt element i recovery-tilgangen er, at individet selv sætter sine egne mål med processen.

Der er derfor ikke tale om terapi, men snarere almennyttige teorier og øvelser, som den enkelte selv kan vælge til.

Kurset er derfor relevant for alle, som ønsker at blive klogere på sig selv og stå stærkere i livets forskellige udfordringer.

Efterårets program

Begynder onsdag d. 28-09-22

Begynder onsdag d. 26-10-22

Begynder onsdag d. 16-11-22

Finder sted d. 10-10-22