Kurset tager afsæt i vores egne livsfortællinger, og hvordan de bliver mødt af vores omverden.
Er der eksempelvis overensstemmelse mellem vores egne livsfortællinger, og den måde venner, kollegaer og bekendte beskriver os?
Hvad gør det ved vores selvforståelse, når vi siger, som vi gør, og hvad kan vi selv gøre for at påvirke dette forhold?

Ved hjælp af praktiske øvelser giver kurset ”Livsfortællinger” plads til at udfordre vores individuelle livsfortællinger og i sidste ende selvforståelse.

Lektion 1 D. 16-11-22 Kl. 16.00 – 18.00
Teori om livsfortællinger
Praktiske fortælleøvelser

Undervisere: Joel Resen Westen og Maria K Laustsen


Lektion 2 D. 23-11-22 Kl. 16.00 – 18.00 
Livsfortællinger i skuespil
Praktiske skuespiløvelser med afsæt i livsfortællinger

Undervisere: Joel Resen Westen, Maria K Laustsen og Jesper Dessau


Lektion 3 D. 30-11-22 Kl. 16.00 – 18.00 
Livsfortællinger i samspil med omverdenen
Refleksion og debat i grupper

Undervisere: Joel Resen Westen og Maria K Laustsen